Ekstern Salgskonsulent

Dansk Salgsoptimering ønsker at være jeres samarbejdende salgsorgan.

Gennem en struktureret salgsindsats optimerer vi jeres forretning, og giver jer mulighed for at øge jeres kundeportefølje, samt at afsøge nye, potentielle markeder.

Vi åbner ikke bare døren - vi lukker også et salg

Dansk Salgsoptimering sætter struktur i salgsarbejdet og følger alle møder, tilbud og leads til døren for jer.

Vi tager hånd om alle aspekter af salgsprocessen og følger op på kundeemnerne. Vi sørger for at følge op og rapporterer tilbage til jer.

Tag det første skridt mod en struktureret salgsproces

Muligheder for salgsarbejde

Udvikle relationer

Vi udvikler jeres kunderelationer igennem løbende dialog og struktureret opfølgning

Skab nye kunder

Vi tager fat i nye mulige kunder. Vi følger dem fra 1. møde til et salg

Struktureret opfølgning

Vi sørger for struktureret opfølgning ved licitationer og tilbudsgivning

Hvor på salgstrappen kan vi hjælpe?

Igennem vores analyse af jeres setup, danner vi et grundlag for det videre samarbejde. Vi skaber værdi, der hvor det er relevant for jer.

Med en salgskonsulent fra Dansk Salgsoptimering er i sikret:

  • Skabelse af nye kunderelationer
  • Struktureret opfølgning på kundeemner
  • Mødeafholdelse på vegne af jer
  • Brancheekslusivitet
  • Erfaring indenfor jeres brancheområde

HVORDAN KAN VI SÆLGE JERES YDELSE?

Vi tager kun salgsopgaver ind, som vi ved, vi kan løfte. Derfor er den indledende dialog uforpligtende, og det handler om, for Dansk Salgsoptimering, at forstå jeres behov.

Vi har over 40 års salgserfaringen indenfor byggeri, industri og transport. Det vil sige at vi forstår salgsmekanismerne og har et stort produkt kendskab på tværs af brancherne.

Interesseret?